Subscribe:

Saturday, June 19, 2010

ඔන්න ඉතින් මට ලස්සන කතාවක් අහන්න හම්බ වුනා.එක මම ඔයලටත් කියන්නම්. අපි හිතමුකෝ ලොකය මෑව්වේ සක‍්රය කියලා.ඉතින් මේ සක‍්රය ලොකය මවලා එකට මිනිස්සු දෑම්මලු. ඊට පස්සේ දාලා ටික කාලයක් යනකොට මිනිස්සු ටික එකතුවෙලා දිවියලොකෙට යන්න පාරක් හදන්න ගත්තලු.ඊට පස්සෙ සක‍්රය හිතුවෙ එක මිනිස්සුන්ට ඒක ක‍්රන්න්න බෑරිවෙයි කියලලු.ඒ වුනාට ටික ටික හදලා හිතා ගන්නවත් බෑරි ඉක්මනට දිව්යලොකය ලගටම හෑදුවලු.

ඊට පස්සේ ඉතින් සක‍්රයට ඉතින් හොදටම ත‍්රහ ගියාලු.ඊට පස්සේ බෑලුවලු කොහොමද මිනිස්සු මේ වඩේ කලේ කියලා.නිර්මාණය ක‍්රපු අයව කෑදවලා කිව්වලු මිනිස්සු පාර හදන එක කොහොමහ‍්රි නවත්තන්න කියලා .සහ අයෙත් මෙ වගේ දෙයක් වෙන්න තියන්න එපා කියලා කිව්වලු.ඊට පස්සේ එගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ පොඩි දත්ත ටිකක් වෙනස් කලාලු.ඊට පස්සේ මිනිස්සුම එකතු වෙලා හදපු පාර කඩන්න ගත්තලු.

කට්ටියක් කඩනවලු කට්ටියක් හදනවලු.හ‍්රිම ජොලිවෑඩේලු බලන් ඉන්න ආසාවෙ බෑයිලු.ඊට පස්සේ දත්ත ටික ස්ථිර කලාලු.දෑන් ඉන්න හෑම මිනිසෙකුගෙම මේ දත්ත ඈතුලත් වෙලා තියෙනවලු.ඒක නිසා ලොකයට එකතුවෙල වෑඩක් ක‍්රන්න බෑයිලු. ඒක නිසා හදපු අයට හ‍්රි සතුටුයිලු.එයලා බල බල සතුටු වෙනවලු. එයලා වෙනස් ක‍්රපු දත්ත මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නවද?

Thursday, June 17, 2010

අද කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් ලෙසියෙන්ම බ්ලොග් එකට දාගන්න පුලුවන් script එකක්.මේකෙන් ක‍්රන්නෙ යුසර් ගේන් තොරතුරු අහලා ඒවා කුකිස් වල රදවන එකයි.ඊට පස්සේ අයෙත් එයා අපේ පෙජ් එකට එනකොට කුකීස් රීඩ් ක‍්රලා ඒකෙ තියන දේවල් වලින් එයව හදුනා ගන්න පුලුවන්.උදාහ‍්රණයක් හෑටියට එයගේ නම-(අපි අහගත්තු නමින් නෑවත පෑමිණෙන විට එයව පිලිගන්න පුලුවන්).මේකට අපේ බ්ලොග් ඒකේ කිසිම ඉඩක් යන්නේ නෑ .එයගේ බ‍්රව්සර් එකේ තමයි මේ කුකීස් සේව් වෙන්නේ.

-මෙන්න කොඩ් එක-

blog එකට දාගන්නේ මෙහෙමයි.

ඉස්සෙල්ලාම මේ කොඩ් එක කොපි ක‍්රගන්න ඊට පස්සෙ බ්ලොග් එකට ලොග් වෙලා ලොග් උනහම ඉස්සෙල්ලාමෙ පෙන්නන්නෙ Dashboard එකනේ එකේ design click ක‍්රන්න.ඊට පස්සෙ layout එක එනවනේ.එකේ පෑත්තකින් තියන Add a Gadget ලින්ක් එකක් උඩ ක්ලික් ක‍්රන්න.

ඊට පස්සෙ එන window එකෙන් HTML/JavaScript ක්ලික් ක‍්රන්න.ඊට පස්සේ අයෙත් window එකක් එනවා එකේ Content කියනතෑනට මෙ කොඩ් එක paste ක‍්රන්න. paste ක‍්රල ok ක්ලික් ක‍්රන්න.

-preview-

Sunday, June 13, 2010

මතකනේ මම මීට ඉස්සෙල්ලාත් කියලා දුන්නනේ ටයිටල් එකට ඈනිමේෂන් එකක් දේන හෑටි ගෑන.මේ ඈනිමමේෂන් එක ඊට වඩා ගතියට තියනවා .බලන්නකෝ දාගෙනම.

-මෙන්න කොඩ් එක-

මේකේ var msg = "::Welcome to my world::"; කියන තෑන::Welcome to my world:: වෙනුවට කෑමති එකක් දාගන්න.

blog එකට දාගන්නේ මෙහෙමයි.

ඉස්සෙල්ලාම මේ කොඩ් එක කොපි ක‍්රගන්න ඊට පස්සෙ බ්ලොග් එකට ලොග් වෙලා ලොග් උනහම ඉස්සෙල්ලාමෙ පෙන්නන්නෙ Dashboard එකනේ එකේ design click ක‍්රන්න.ඊට පස්සෙ layout එක එනවනේ.එකේ පෑත්තකින් තියන Add a Gadget ලින්ක් එකක් උඩ ක්ලික් ක‍්රන්න.

ඊට පස්සෙ එන window එකෙන් HTML/JavaScript ක්ලික් ක‍්රන්න.ඊට පස්සේ අයෙත් window එකක් එනවා එකේ Content කියනතෑනට මෙ කොඩ් එක paste ක‍්රන්න. paste ක‍්රල ok ක්ලික් ක‍්රන්න.

Saturday, June 12, 2010

ඔන්න ඉතින් මේක වෑරදි වෑඩක්ද කියලනම් මම දන්නෙනෑ. මමත් මේක ගත්තේ මෙන්න මෙතනින් http://www.google.com/ig මම හිතන්නෙ මේක googleලගේ clock එකක් වෙන්න ඈති.:P

මෙහෙමයි මේ කොඩ් එක ඔයලගෙ බ්ලොග් එකට දාගන්න

බ්ලොග් එකට දාන්නෙ මෙහෙමයි .ඉස්සෙල්ලාම මේ කොඩ් එක කොපි ක‍්රගන්න ඊට පස්සෙ බ්ලොග් එකට ලොග් වෙලා ලොග් උනහම ඉස්සෙල්ලාමෙ පෙන්නන්නෙ Dashboard එකනේ එකේ design click ක‍්රන්න.ඊට පස්සෙ layout එක එනවනේ.එකේ පෑත්තකින් තියන Add a Gadget ලින්ක් එකක් උඩ ක්ලික් ක‍්රන්න.

ඊට පස්සෙ එන window එකෙන් HTML/JavaScript ක්ලික් ක‍්රන්න.ඊට පස්සේ අයෙත් window එකක් එනවා එකේ Content කියනතෑනට මෙ කොඩ් එක paste ක‍්රන්න. paste ක‍්රල ok ක්ලික් ක‍්රන්න

-preview -
මෙතන මෙහේම පෙන්න්නුවට බ්ලොග් එකේ frame නිසා පොඩි කෑල්ලක් අඩුවෙන්න ඉඩ තියනවා එක Template Designer පවිච්චි ක‍්රලා ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුලුවන්. ඔය මගෙ බ්ලොග් එකේ මම ගානට සෙට් ක‍්රලා තියන හෑටි බලන්නකො.
අද නම් මම කියලා දෙන්න යන්න්නේ පුOචිම පුOචි code එකක්. මේකෙන් වෙන්නෙ කවුරු හ‍්රි අපේ බ්ලොග් එකට ඈවිත් අපේ page එක close ක‍්රනකොට මෑසෙජ් එකක් එනවා. ටෙස්ට් ක‍්රන්න ඔනෙනම් මෙතන ක්ලික් ක‍්රන්න.එහෙම නෑත්තන් මේ window එක close ක‍්රලා බලන්න

-මෙන්න code එක-

මේක ඔයලගෙ බ්ලොග් එකට දානවා නම් පොස්ට් එකක් අගට දාන්න.මොකද නෑත්තන් අපි බ්ලොග් එකේ ලින්ක් ක්ලික් ක‍්ර ක‍්ර යද්දි හෑම වෙලේම මේක වෑටෙයි.:p

pots එකක් අගට දෑමොත් ඒ pots එක තියන page එකෙන් යද්දි විත‍්රක් මේක පෙනෙයි.

එහෙම නෑත්තන් ඔයලාට බ්ලොග් එකේ ලින්ක් ක්ලික් ක‍්ර ක‍්ර යද්දි හෑම වෙලේම මේක වටෙන්න ඕනෙනම් මෙහෙම ක‍්රන්න .මුලින්ම Edit template ගිහින් BODY කියන ටෑග් එක හොයගෙන ඒක උඩ තියන කොඩ් එකේ විදිහට වෙනස් ක‍්රන්න.

ඔයාලගෙ වෙන web site එකකට දානවනම් කිසි අව්ලක් නෑ මොකද හෑම page එකම අපට ඕන විදිහට edit ක‍්රන්න පුලුවන් නිසා .ඔයලගෙ page එකේ BODY ටෑග් ඒක හොයලා උඩ තියන කොඩ් එකේ විදිහට වෙනස් කරන්න.

අව්ලක් එහෙම තියනවනම් අහන්න...

Friday, June 11, 2010

අද මම කියල දෙන්න යන්නෙ අපේ බ්ලොග් එකට හ‍්රි වෙන වෙබ් අඩවියකට හ‍්රි ලේසියෙන්ම පස්වර්ඩ් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න කෝඩ් එක

මේ කොඩ් එක වෙබ් අඩවියකට දානවනම් බොඩි කියන ටෑග් එක අතුලට දාන්න.මේ කොඩ් එකෙන් ක‍්රන්නෙ පාස් වර්ඩ් එක වෑරදී නම් වෙන වෙබ් අඩවියකට හ‍්රවලා යවන එකයි.මේ කොඩ් එකේ පස්වඩ් එක විදිහට තියෙන්නේ cool කියන වචනයයි
බ්ලොග් අඩවියට දාන්නෙ මෙහෙමයි

1.උඩ තියන කොඩ් එක copy කරගන්න
ඊට පස්සේ Blogger වලට log වෙලා Layout යන්න(Layout නම වෙනස් ක‍්රලා දෑන් තියෙන්නෙ Design කියලා)
4.add a gadget click කරන්න
5. HTML/Java script click කරන්න 6.code එක මෙතේන්ට paste කරන්න මෙහිදී title යෙදීම අනවශය වේ.ඉන් පසු save click කරන්න.
ඔයලාට වෙබ් පේජ් එකක් හ‍්රි බ්ලොග් එකක් හ‍්රි නෑති උනත් කිසි අව්ලක් නෑ .අපි ඩෙක්ස්ටොප් එකේ html file එක හදමු එකට මෙහෙම ක‍්රන්න.

1st :notepad එක open කරගන්න.
ඊට පස්සේ මේ code එක notepad එකට paste කරන්න. අනතුරුව notepad document එක save කර ගන්න. save කිරීමේදී name එකක් ලබා දුන් පසුව name එක අගට ".html" යන format එක භාවිත කරන්න . (Eg:name.html)
ඉන් පසුව ඔයාල save කරපු තෑනට ගිහින් name.html file එක open කරල බලන්න.

Tuesday, June 8, 2010

මේක ඉතින් වටිනා ෆයිල් තියන අයටත් ගොඩක් වෑදගත් වෙයි.වටින ෆයිල් අනිත් අයට පෙන්නේ නෑතිවෙන්න තියා ගන්නවනම් මේ ක්‍රමය පවිච්චි කරන්න පුලුවන්. මේක Hidden කරනව වගේ නෙමෙයි.Hidden කලාට වඩකුත් නෑ නේ. මොකද search පාරක් දුන්නොත් සෙරම අහුවෙනවනේ:P .මේක එහෙම නෑ මේකෙදි computer එකේ මෙහෙම එකක් නෑ කියල තමයි හදුනාගන්නේ. මේක කරන්නෙ මෙහෙමයි 1.My Computer right click කරන්න 2.Manage තොරන්න. ඊට පස්සෙ Computer Management කියල window එකක් එනවා. 3.එතන තියන list එකෙන් Disk Management click කරන්න. ඊට පස්සේ දකුනු පෑත්ත වෙනස් වෙනවා.computer එකේ තියන සේරම partition ටික පෙන්නෙනවා.(හාඩ් එක බෙදලා තියන කොටස් සේරම) 4.එතනින් අයින් කරන්න ඕන(අයින් කරන්නෙ තාවකාලිකව පමණයි)( partition එකේ තියන file වලට මොකවත් වෙන්නෙ නෑ .එවා එහෙම්මම තියනවා.වෙන්නේ එක පෙන්නන්නෙ නෑති එක විතරයි) Drive එක right click කරලා Change driver letter and paths..click කරන්න. 5.ඊට පස්සෙ එන window එකේ Remove දෙන්න​. එතකොට මෙහෙම මෑසෙජ් එකක් එයි 6.එකට yes දෙන්න. ඔයලාගේ ඒ පාටිෂන් එකේ program එකක් හො කිපයක් run වෙනවනම් මෙහෙම මෑසෙජ් එකකුත් එයි. එකටත් yes දේන්න. (මෙහෙම එකක් අවොත් අයෙත් Restart කලහම තමයි Remove වෙන්නේ).(remove වෙන්නෙ තාව කාලිකව විතරයි) ප්‍රශ්ණයක් තියනවනම් අනිවර්යයෙන්ම අහන්න. දෑන් ඉතින් එක drive එකක් remove කලානේ. එක අයෙත් add කරන හෑටි කියල දෙන්න එපෑයෑ .අපේ අයටනම් ඒක කියල දෙන්න දේයක් නෙමෙයි .ඒ උනාට මම ඒක කියලා දෙන්නම් . 1.My Computer right click කරන්න 2.Manage තෝරන්න. 3.Disk Management click කරන්න. 4.Remove කරපු Drive එක right click කරලා Change driver letter and paths..click කරන්න. 5.ඊට පස්සේ එන window එකෙන් add click කරන්න . ඔන්න හරි එකත් .හෑබයි අද කියල දුන්න එක ඔයාලට වෑඩක් තියෙයිද කියලනම් මම දන්නෙ නෑ .ඒක නිසා කොමෙන්ට් එකක් දාන්න.කොමෙන්ට් එකක් දාන්න කම්මෑලි වගේනම් නම් ඔය පහලින් තියන එවා වලින් 1කට තිතක් දාන්න .:P

Monday, June 7, 2010

ඕන එකයි එපා එකයි අදින අයව ටිකක් බය කරන්න එහෙම ඕනෙද?එකටත් මේක යොදා ගන්න පුලුවන්.ඔයාලා කෑමති විදිහකට යොදා ගන්න. මෙහෙමයි මේක හරිම ලෙසියෙන් කරගන්න පුලුවන්.මේකට ඔයාලට ඕන කරන්නේ notepad එක විතරයි. 1.මුලින්ම Notepad එක open කරගන්න 2.ඊට පස්සෙ මේ පහල තියන code එක කොපි කරලා Notepad එකට paste කරන්න x=msgbox("You are not Administer",5+11,"Error") මේකේ You are not Administer කියනතෑන error එකේ display වෙන්න ඕන මෑසේජ් එක දාන්න. 3.ඊට පස්සෙ Notepad Document එක save කරගන්න.(desktop එකේ save කලොත් ලේසි වෙයි) save කරනකොට නමක් දාලා අගට .vbs කියලා ලබා දෙන්න.(error.vbs) 4.ඒ save කරගත්ත File එකෙන් shortcut එකක් හදාගන්න. (File එක උඩ Right click කරලා create shortcut click කරන්න.) 5.හදා ගත්තු shortcut එක rename කරන්න My Computer කියලා. 6.එකේ icon එකත් වෙනස් කරන්න(my computer එකට දාලා තියන icon එක දාන්න) 7.ඊට පස්සේ Desktop එකේ තියන My Computer delete කරන්න.(original එක) delete කරනොකොට මෙහෙම එකක් එයි. එකට yes දෙන්න. 8.දෑන් අපි හදපු my computer icon එක පරණ My Computer තිබ්බ තෑනින්ම තියන්න. දෑන් වෑඩේ හරි icon එක click කරලම බලන්නකෝ එන්නෙ මොකක්ද කියලා.මට නO අවේ මෙහෙම එකක් :P (error massage එක icon එක name එක වෙනස් කරකර බලන්න. කෙටියෙන්: තෑනේ හෑටියට ඈනේ ගහපියව් )

Sunday, June 6, 2010

ඔන්න ඉතින් අද මේක කියලා දේන්න හේතුව උනේ මගේ පොස්ට් එකකට දාලා තිබුනු කොමෙන්ට් එකක් නිසා. මම මගේ බ්ලොග් එකේ Copy & Rightclick තහනම් කරලා තිබුනා ජොලියට වගේ. ඒ උනාට නමක් ගමක් නෑති එක එනොමස් කෙනෙක් එක කොපි කරලා.එයා copy කලාට Rightcliick කරගන්න බෑ කියලා දාලා තිබුනා(අවOක පොරක්).ඒක නිසා මට හිතුනා එයාට Rightcliick කරන හෑටි කියලා දේන්න සහ ඔයාලට ඒ දෙකම කියලා දේන්න. මේකට ඉතින් කරන්න කියලා දෙයක් ඈත්තෙම නෑ. ඔයාලා ගොඩ දේනෙක් Firefox use කරන හින්දා ම Firefox වල කොහොමද javascript disable කරන්නෙ කියලා කියලදෙන්නම්. Menu Bar එකේ තියන Tools ක්ලික් කරන්න ඉන්පසු Options ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සෙ එන window එකේ Content ටෑබ් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ Enable javascript කියන තෑන තියන tic එක අයින් කරන්න. හරි දෑන් ඕන එකක් කොපි කරන්නත් පුලුවන් Rightclick කරන්නත් පුලුවන්.test කරලා බලන්න. මගේ page එක ටෙස්ට් කලාට කමක් නෑ හෑබයි ඉතින් කොහෙ හරි අයෙත් paste කරනවා නෙමෙයි ඔන්න .

Friday, June 4, 2010

ඔන්න අද ඉතින් මම කියල දේන්නෙ එසේ මෙසේ කොඩ් එකක් නෙමෙයි.මේකෙන් වෙන කාගෙහරි වෙබ් අඩවියක් තමන්ගේ වගේ දාන්න පුලුවන්.බ්ලොග් එකෙත් කරන්න පුලුවන්.හෑබයි ඉතින් මේක වෑරදියට එහෙම පාවිච්චිකරනවා නෙමෙයි හරිද.මේක ප්‍රයොජනවත් විදිහට ඔයාලා use කරයි කියල හිතනවා. අපිට වෙන වෙබ් අඩවියක් අපේ වෙබ් අඩවියේ හරි බ්ලොග් එකේ හරි දා ගන්න පුලුවන්.මේකෙදි අපි දාන වෙබ් අඩවියේ link click කලාට වෙන කොහෙවත් යන්නෙ නෑ.ඒ වගේම address bar එක වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ.බලන කෙනාට හිතෙන්නේ මේක ඔරිජිනල් page එක කියලා. (post අගට preview එක දෑම්මා.පොඩ්ඩක් test කරලා බලන්න) -මෙන්න code එක-

මේක notepad එකට copy කරගෙන හිටියනම් වෑඩේ ලෙසියි. මේකේ src="http://www.google.com" කියන තෑන http://www.google.com වෙනුවට ඔයාලට ඕන වෙබ් අඩවියේ නම දාන්න. තව style="width:200%;height:100%" කියන තෑන් වල දිග පළල ඕන විදිහට වෙනස් කර ගන්න . ඔයලගේ බ්ලොග් අඩවියට දාන්නේ මෙහෙමයි . 1.උඩ තියන කොඩ් එක copy කරගන්න ඉන්පසු පහල පියවර අනුගමනය කරන්න. 2.customize click කරන්න 3.layout click කරන්න 4.add a gadget click කරන්න 5. HTML/Java script click කරන්න 6.code එක paste කර save click කරන්න (මෙහිදී title යෙදීම අනවශය වේ) ඕන්නම් title එකක් දාන්න.:P ඔයලට වෙබ් පෙජ් එකක්වත් බ්ලොග් එකක්වත් නෑත්තම් මෙහෙම කරන්න 1st :notepad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ code එක notepad එකට paste කරන්න. අනතුරුව notepad document එක save කර ගන්න. save කිරීමේදී name එකක් ලබා දුන් පසුව name එක අගට ".html" යන format එක භාවිත කරන්න අමතක කරන්න එපා (Eg:name.html) ඉන් පසුව ඔයාල save කරපු තෑනට ගිහින් name.html file එක open කරල බලන්න. මෙන්න මම google එක අයිති කරගත්තා :P
මෙම code එක පිලිබදව ඔබගෙ අදහස් චොදනා යොජනා ඕන එකක් ලබා දීමට අමතක නොකරන්න .. :
අපේ යලුවෝ උනත් වෙලවකට මහ කරදරයක් නේ.ඔය එක එක usb pen එහෙම ගෙනත් සමහරවිට අහන්නෙවත් නෑතුව usb port එකට ගහනවනේ...එහෙම ගෑහුවට නම් ඉතින් එච්චර අව්ලක් නෑ.ඒ උනාට පෙන් එකේ වයිරස් එහෙම තිබුනොත්? ජOජාලයයි. එකනිසා කොකටත් ready වෙලා ඉන්න ඕන නිසා මේක වටියි.. අපි දෑන් කරන්න යන්නේ registry එක පොඩ්ඩක් අපට ඕන විදිහට edit කරන්නයි. බය වෙන්න එපා මේක හරිම simple වෑඩක්.අව්ලක් උනොත් මම ඉන්නවා.. අපි මෙහෙම edit කලාට original file එකේ කොපියක් තිය ගන්න නිසා වරදක් උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙ නෑ.. ඉස්සේල්ලම අපි registry Editor එකට යමු. 1.එකට start click කරන්න.Run program එක open කරන්න. [keyboard shortcut : win key එකත් එක්ක R ඔබන්න] 2.open : කියන තෑන regedit කියලා type කරලා ok ඔබන්න 3.ඊට පස්සේ Registry Editor window එක එනවා. 4.ඊට පස්සේ මේ පියවර අනුගමනය කරන්න. >HKEY_LOCAL_MACHINE >SYSTEM >CurrentControlSet >Services >USBSTOR මේ කියල තියන එවා ක්ලික් කරකර යන්න. මෙන්න මේ පින්තුරේ බලන්නකෝ.. හරි දෑන් මොනවද file ටිකක් පෑත්තකින් තියනවනේ.. මෙන්න පින්තුරෙ .මෙකේ start කියල තියන File එක තමයි අපි edit කරන්න යන්නේ.edit කරන්න ඉස්සෙල්ලා save කරගෙන ඉන්න එක කොකටත් හොදයි. එක නිසා start File එක click කරලා menu එකට ගිහින් Export click කරන්න. හරි දෑන් එන window එකේ save in: කියන තෑනට save කරන්න ඕන තෑන දීලා file name එකට නමකුත් දීලා save කරන්න. හරි දෑන් save වුනානේ දෑන් අයෙත් Registry Editor එකට එන්න. (එන්න දේයක් නෑ .එකේ තමයි ඉන්නේ හි හි :P) start කියන file එක double click කරන්න . ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් එයි . ඊට පස්සේ ඒකේ value data: කියන තෑන 3 වෙනුවට 4 දාන්න. ඊටපස්සේ ok click කරන්න . හරි දෑන් වෑඩේ හරි වෑඩේ හරියටම හරිද කියල බලගන්න pen එකක් ගහල ම බලන්න.:P pen එක වෑඩ නෑ නේද? එහෙනම් ඔන්න වෑඩේ ගොඩ හිහ් හිහ් :P අයෙත් usb port එක active කරගන්න ඕනෙ නම් මෙහෙම කරන්න . අපි save කරපු file එක තියන තෑනට ගිහින් එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් එනවා එකට Yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙමත් එකක් එනවා එකට ok කියල දෙන්න. හරි දෑන් අයෙත් පරණ විදිහමයි. කොහොමද අද කියලා දුන්න එක. දිරවයිද කියල මම නම් දන්නෙ නෑ . දිරෙව්වද නෑද්ද කියලා කියන්න අමතක කරන්න එපා හරිද?:ඵP (තව එකක් value data: එක 4 දාපු වෙලවෙ එකත් වෙන නමකින් export කරගත්තනම් .අයෙත් registry editor පෑත්ත පලතෙවත් යන්න ඕනෙ නෑ.මොකද එතකොට active කරන file එකයි deactivate කරන file එකයි දෙකම තියනවා :P ) මේක ඉතින් ඔහේ කියවගෙන ආවට තෙරෙන එකක් නෑ .එක නිසා වෑඩේ කරන ගමන් කියවන්න ..:P

Thursday, June 3, 2010

ඔන්න ඉතින් අද මම javascriptcode එකක් ලිව්වා එත් එක ඔයලා දන්න නිසා මේකත් ලියන්න හිතුන:p . මෙකනම් ඉතින් ගෙමක් නෑති වෑඩක්. කරන්න තියෙන්නෙ මෙච්චරයි. Folder එක rename කරනකොට keyboard එකේ තියන Alt key press කරගෙනම 0160 type කරන්න.
-preview එක-
නම විතරක් පෙන්නෙ නෑතිකරලා කට්ටියට නිකන් මදි පඩුව්ක් උනා වගේ දෑනුන නිසා අයෙත් මේක edit කලා ඔන්න . දෑන් අපි මේ folder icon එකත් පෙන්නේ නෑතිකරමු :P 1.Folder එක උඩ right click කරන්න. 2.properties click කරන්න. ඊට පස්සෙ එන window එකේ customize tab එක click කරන්න. පහල තියන Folder icons කියන තෑන change icon button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සෙ change icon for folder කියල එන window එකේ රුපයක් නෑති icon එකක් තොරන්න. ok click කරන්න . properties window එකෙත් apply click කරන්න. ඉන්පසු ok click කරන්න. ඉන්පසුව folder එක display වෙන ආකරය. කෝ මොකුත් නෑනේ හි හි :P අදුරෙම අතපත ගාලා හොයා ගත්ත. මෙන්න පොර ඉන්නවා ...:P
අද මම ඔයලට කියල දෙන්න්නේ තවත් පුOචිම පුOචි code එකක්.මේකෙන් අපේ blog එක කව්රු හරි right click කලොත් මෑසෙජ් එකක් එනවා. මමනම් දාලා තියෙන්නෙ ඩුබ්ලිකෙට් එක ඔයලට ඔරිජිනල් එකම දුන්නා:P -මෙන්න code එක- මේකේ, var message= " Warning!!!You haven't permission to do that"; කියන තෑන Warning!!!You haven't permission to do that වෙනුවට ඔයල කෑමති මෑසෙජ් එකක් දාන්න. ඔයලගේ බ්ලොග් අඩවියට දාන්නේ මෙහෙමයි . 1.උඩ තියන කොඩ් එක copy කරගන්න ඉන්පසු පහල පියවර අනුගමනය කරන්න. 2.customize click කරන්න 3.layout click කරන්න 4.add a gadget click කරන්න 5. HTML/Java script click කරන්න 6.code එක මෙතේන්ට paste කරන්න මෙහිදී title යෙදීම අනවශය වේ.ඉන් පසු save click කරන්න. ඔයලාට වෙබ් පේජ් එකක් නෑත්තම්.මෙහෙම කරන්න 1st :notepad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ code එක notepad එකට paste කරන්න. අනතුරුව notepad document එක save කර ගන්න. save කිරීමේදී name එකක් ලබා දුන් පසුව name එක අගට ".html" යන format එක භාවිත කරන්න අමතක කරන්න එපා (Eg:name.html) ඉන් පසුව ඔයාල save කරපු තෑනට ගිහින් name.html file එක open කරල බලන්න.